องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง คว้ารางวัล “ชนะเลิศอันดับ 1” การประกวดกระทงรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ในงานเทศกาลลอยกระทงอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ.2565

|

        องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง คว้าแชมป์การันตี 2 รางวัล!! รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกระทงรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ ในงานเทศกาลลอยกระทงอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 โดยเทศบาลตำบลปาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน