สมาชิกสภา อบต.แม่นาเติง มอบกระเบื้องหลังคาบ้านแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย

|

      วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2566 สมาชิกสภา อบต.แม่นาเติง หมู่ 3 บ้านม่วงสร้อย, หมู่ 4 บ้านหมอแปง, หมู่ 6 บ้านนาจลอง และหมู่ 11 บ้านนาจลองใหม่ ลงพื้นที่มอบกระเบื้องหลังคาบ้าน ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยและฝนตกหนักที่ผ่านมาในพื้นที่