รถบรรทุกน้ำดับเพลิง อบต.แม่นาเติง ล้างทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมอแปง หมู่ 4

|

        วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. นายสังวร ทาอุด นายก อบต.แม่นาเติง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.แม่นาเติง จำนวน 2 นาย พร้อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการล้างทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมอแปง หมู่ 4 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน