รถบรรทุกน้ำดับเพลิง อบต.แม่นาเติง ให้บริการน้ำอุปโภค ณ วัดห้วยโป่ง (นาจลอง) หมู่ 6 และให้บริการฉีดน้ำดับไฟไหม้บ่อขยะ บ้านแม่นาเติงนอก หมู่ 1 ตำบลแม่นาเติง

|

        เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 นายสังวร ทาอุด นายก อบต.แม่นาเติง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.แม่นาเติง จำนวน 3 นาย พร้อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ปฏิบัติหน้าที่..
      -ให้บริการน้ำอุปโภคแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดห้วยโป่ง (นาจลอง) หมู่ 6 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

     -ให้บริการฉีดน้ำดับไฟไหม้บ่อขยะ บ้านแม่นาเติงนอก หมู่ 1 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน