พิธีเปิดโครงการอบรมแกนนำตำบลป้องกันภัยในชุมชน ประจำปี 2565

|

         วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. นายสังวร ทาอุด นายก อบต.แม่นาเติง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำตำบลป้องกันภัยในชุมชน โดยช่วงเช้ามี ร.ต.ต.สุเทพ กิติสาย รอง สว.(ป) สภ.ปาย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้, แบ่งกลุ่มถอดบทเรียนปัญหาในชุมชน/แนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชุมชน และช่วงบ่าย มี นายบดินทร์ ฉ่ำมณี ผอ.รพ.สต.บ้านม่วงสร้อย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โรคท้องถิ่นในชุมชนและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ ห้องประชุม อบต.แม่นาเติง (ชั้น 2)