พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ไตรมาสที่ 4/2565

|

        วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสังวร ทาอุด นายก อบต.แม่นาเติง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ไตรมาสที่ 4/2565 ณ ห้องประชุม อบต.แม่นาเติง ชั้น 2 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน