พิธีทำบุญสืบชะตาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ปี พ.ศ.2566

|

        องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ได้ดำเนินการจัดพิธีทำบุญสืบชะตาสำนักงาน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กรรวมถึงบุคลากรทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ตลอดจนเป็นการรักษาประเพณีอันดีงาม ในวันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น.  ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน