พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ หมู่บ้านผีลู และหย่อมบ้านดอยผักกูด หมู่ 9

|

        วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีและประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผีลู และหย่อมบ้านดอยผักกูด หมู่ที่ 9 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน หนึ่งในโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
         โดยประธานองคมนตรีและประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน เจลล้างมือและหน้ากากอนามัยให้กับราษฎรบ้านผีลูเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน นอกจากนั้นยังมอบอุปกรณ์กีฬาพระราชทานให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านดอยผีลู โดยได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านดอยผีลู และรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน