ประชาสัมพันธ์ ร่วมรณรงค์ สวมหมวกนิรภัย 100 %

|

        ประชาสัมพันธ์ ตำบลแม่นาเติง ร่วมรณรงค์ สวมหมวกนิรภัย 100 % ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อน เริ่มตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการป้องกันการบาดเจ็บและการสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุจากการขับขี่บนถนน