ประชาสัมพันธ์ ชาวตำบลแม่นาเติงร่วมรณรงค์ป้องกัน “ฝุ่นละออง PM 2.5”

|

ด้วย 4 วิธีป้องกันตนเอง ดังนี้
     1) หลีกเลี่ยงการออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น
     2) ปิดประตูหน้าต่างเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าบ้าน
     3) ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
     4) หลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย และทำงานหนักนอกบ้าน