ประชาสัมพันธ์ “งานฤดูหนาว 2565 ค่ายโสณบัณฑิตย์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน”

|

        ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2565 (5 วัน 5 คืน ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป) ชมฟรีตลอดงาน!!