ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการค้าตลาด เข้าร่วมโครงการ ”ตลาดสดน่าซื้อ ขายสินค้าได้มาตรฐาน มอก.”

|

       เอกสาร :

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็น ตลาดน่าซื้อ (ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1E-9N3SN53EvUFAsferZCVvkzAXcBCkz5/view?usp=share_link)

2.คำขอเข้าร่วมโครงการ ตลาดสดน่าซื้อ (ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1_BdU5A0XkS-8P_C9PUJ1otyCwZGkrB99/view?usp=share_link)