ประชาสัมพันธ์ การสมัครรับทุนมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้มีความประสงค์จะเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2566

|