ประชาสัมพันธ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2566

|

🔹 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2566
ทั้งนี้ หากมีการกำหนดจ่าย ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน ขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้
🔹ข้อแนะนำ
👉หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิเป็นประจำ
👉หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)
👉หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่
สามารถตรวจสอบได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
👶🏻 ผ่านเว็บลิงค์ เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน
http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do
👶🏻 ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”
📍ดาวน์โหลดแอปฯ “ทางรัฐ” ได้ที่ 📌https://czp.dga.or.th/cportal/sdk/landing/index.html
👶🏻 แอปพลิเคชัน“เงินเด็ก”
✅ ดาวน์โหลดแอปฯ “เงินเด็ก” ได้ที่ AppStore และ PlayStore
🔹ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
🔺โทร 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199
(ในวันเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.)
🔺ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง