ประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ครั้งที่ 2) (พ.ศ.2566 – 2568) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

|