ประชาสัมพันธ์สื่อสัญญาณเตือนผู้ป่วยทางจิตและแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

|