ประชาสัมพันธ์สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองแม่ฮ่องสอน ออกหน่วยให้บริการออกใบอนุญาตเคลื่อนที่

|

          สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจะขอรับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองแม่ฮ่องสอน จะออกหน่วยบริการออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ ณ สำนักงานเทศบาลปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ในวันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 09.30 – 15.00 น. และวันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.