ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มส.ถ.๓๐-๐๑๐ บ้านผีลู-บ้านในของ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|