ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ชนิดรถยนต์ บรรทุก 6 ล้อ 175 แรงม้า ปริมาตรบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|