ชี้แจงการวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ชนิดรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 175 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|