งานการศึกษา อบต.แม่นาเติง จัดกิจกรรมตาม “โครงการเปิดบ้านวิชาการเด็กปฐมวัย” ประจำปี 2565

|

        วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09:30 น. นายสังวร ทาอุด นายก อบต.แม่นาเติง ได้มอบหมายให้งานการศึกษา อบต.แม่นาเติง จัดกิจกรรมตาม “โครงการเปิดบ้านวิชาการเด็กปฐมวัย” โดยมี นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอปาย เป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 6 แห่ง ในพื้นที่ตำบลแม่นาเติง ภายในงานมีกิจกรรมการเต้นประกอบจังหวะ, การแข่งขันปะติดภาพ, การแข่งขันทายเสียงสัตว์ และการแข่งขันเดินตัวหนอน ของเด็กปฐมวัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน