กิจกรรม “Big Cleaning Day” เก็บขยะและทำความสะอาดถนนหน้าสำนักงาน อบต.แม่นาเติง

|

            เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก, ผู้นำชุมชน, ตัวแทนหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” เก็บขยะและทำความสะอาดถนนบริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติงและถนนทางเข้าหมู่บ้านแม่นาเติงนอก หมู่ 1