กิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการปฐมวัย” ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

|

            วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09:00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง จัดกิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการปฐมวัย” ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยได้รับเกียรติจาก นายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน