กิจกรรม “หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง” ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

|

            วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง จัดกิจกรรม “หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง” ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยคณะครูนำนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดินทางทัศนศึกษาเรียนรู้ ณ วัดน้ำฮู และหมู่บ้านจีนยูนนาน (สันติชล) ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน