กิจกรรม “หนูน้อยวัยใสใฝ่ ICT” ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

|

            วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09:00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง จัดกิจกรรม “หนูน้อยวัยใสใฝ่ ICT” ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยมี นายวรกานต์ จินาจันทร์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านแม่ของ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษาอำเภอปาย