กิจกรรม “จิตอาสาปลูกป่า” ตามโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ” ตำบลแม่นาเติง

|

            วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง จัดกิจกรรม “จิตอาสาปลูกป่า” ตามโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ” ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน โดยมี นายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปาย ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดกิจกรรมครั้งนี้ ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านแม่นาเติงนอก อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน