การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

|

        วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง โดยมีนายบำเพ็ญ คำเขียว เป็นประธานการประชุม มีคณะผู้บริหาร อบต.แม่นาเติง, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนภายในตำบลแม่นาเติง เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้