การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

|

        วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง โดยมีนายบำเพ็ญ คำเขียว เป็นประธานการประชุม ร่วมกับคณะผู้บริหาร อบต.แม่นาเติง, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนภายในตำบลแม่นาเติง เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้