การประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน อบต.แม่นาเติง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566

|

        วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสังวร ทาอุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ตามระเบียบวาระ เพื่อแจ้งข้อราชการและรายงานผลการดำเนินงานทุกส่วน/กองฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ชั้น 2