การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่นาเติง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

|

        วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่นาเติง จัดการประชุมไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง