การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง รายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|

          วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง โดย นายสงวน ศรีธิปุก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ รายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง