การจัดการประชุมสภาฯ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

|

        วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง จัดการประชุมสมาชิกสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง